קבוצת תגלית - שירותי ניקיון, תחזוקה ואחזקת מבנים למוסדות, מסחר ותעשייה - Album - נגן ראשי