עקב רשלנות של סוכן הביטוח פטר ביהמ"ש את קבוצת תגלית המספקת שירותי ניקיון, תחזוקה ואחזקה לתעשייה, מסחר ומוסדות, מתשלום פרמיות שתבעה ממנה חברת הביטוח הפניקס. עוד קבע ביהמ"ש כי הסוכן הוא שלוח של חברת הפניקס וחייב אותה בהוצאות המשפט

בפסק הדין שניתן בבית המשפט המחוזי בתל אביב אשר מתייחס ל"משולש הקדוש" של יחסי מבוטח- חברת ביטוח- סוכן, התקבל ערעור שהגישה קבוצת תגלית מכרמיאל המספקת שירותי: ניקיון ואחזקה, תחזוקה והדברה למוסדות ומפעלים, באמצעות משרד עו"ד ש. גליק.

קבוצת תגלית בוטחה אצל חברת הפניקס לביטוח העסק משנת 2006. בין השנים 2006-2009 חודשה הפוליסה באופן שוטף מדי שנה ע"י הסוכן. ב – 31.1.09, בתום תקופת הפוליסה לאותה שנה, לא חודשה הפוליסה כנהוג. כאשר חברת הפניקס התנתה את חידוש הפוליסה בהעברת ביטוחי המנהלים של קבוצת תגלית לידיה.

הפוליסה חודשה לשנה נוספת כעבור 3.5 חודשים, כאשר סוכן הביטוח לא דיווח על "החור" הביטוחי שנוצר. במהלך שנה זו שילמה קבוצת תגלית פרמיה גבוהה פי שמונה מהפרמיה ששולמה על פי הפוליסה שנהגה בשנים קודמות, כאשר גם על השינוי המשמעותי במחיר הפרמיה לא דיווח הסוכן לקבוצת תגלית.

במהלך שנת 2010 עלתה קבוצת תגלית על התשלום המופרז שנגבה ממנה ופנתה לסוכן בבקשה לבטלו. עם פנייתה הורה לה הסוכן להפסיק את תשלום הפרמיה לשנת 2010, זאת עד לבירור העניין אצל המבטחת, ואף ציין כי תהא זכאית להחזיר כספי ע"ס 60,000 ₪ בגין עודפי פרמיה ששולמו עבור שנת 2009.

בשל הפסקת תשלומי הפרמיה ביטלה הפניקס את הפוליסה לשנת 2010, ארבעה חודשים לפני מועד סיומה והגישה נגד קבוצת תגלית תביעה לתשלום יתרת הפרמיה שלא שולמה לשנה זו. חשוב לציין כי שוב לא עדכן סוכן הביטוח בנוגע להפסקת הפוליסה וייצר "חור" ביטוחי נוסף. התנהלות זו מצד סוכן הביטוח חשפה את קבוצת תגלית לסיכונים אדירים והסבה נזק לחברה.

בבהימ"ש טענה חברת הפניקס כי הסוכן החתים את קבוצת תגלית על הצעת ביטוח וסימן איקס ליד המקום שבו המבוטח מבקש כי הסוכן יהיה שלוח מטעמו ולכן האחריות חלה על החברה. בבית משפט השלום, הודה הסוכן כי לא הסביר לנציג המבוטחת מה המשמעות של היותו שלוח מטעם המבוטח. לפיכך קבע בית המשפט המחוזי, כי אין תוקף לחתימת המבוטחת בהצעת הביטוח על מינוי הסוכן כשלוח מטעמה והוא שימש כשלוח מטעם חברת הביטוח.

עוד קובע פסק הדין, כי מאחר שהסוכן שפעל כשלוח של חברת הביטוח הסביר למבוטחת כי נגבו ממנה פרמיות ביתר והורה לה להפסיק את תשלומי הפרמיות לחברת הביטוח וכתוצאה מהנחייתו בוטלה הפוליסה, המבוטחת אינה צריכה לשלם לחברת הביטוח את הפרמיות שתבעה ממנה חברת הביטוח עד לביטול הפוליסה.

"אני שמח על החלטת ביהמ"ש וצר לי כי סוכן הביטוח והחברה המבטחת אשר אמורים לפעול לטובת הלקוח לא פעלו בצורה זו בלשון המעטה", אמר אלון אזולאי, יו"ר והבעלים של קבוצת תגלית.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *